Program 2020

Program for året 2020.

 Postpensionister, Vestjylland.

Udsat indtil videre

15. april, besøg på Færch Plast, Cafe Dalle Valle, Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum.

Vi mødes på Færch Plast, Rasmus Færchs Vej 1, Holstebro kl. 09.30 til fortælling, kaffe og kage samt rundvisning. 

Herefter går turen til Cafe Dalle Valle, Vestergade 7, Holstebro (ved siden af Vestjysk Bank på Store Torv) her får vi frokost. 

Vi slutter på Holstebro Museer, Museumsvej 2a. Der er fælles indgang til begge museer.

Transport i egne biler.

Betaling: Medlemmer 240 kr., Ikke medlemmer 270 kr.

Udsat indtil videre

27. maj, besøg på Hvide Sande Skibsværft, Søredningstjenesten og Kloster Design i Kloster.

Vi mødes på Hvide Sande Shipyard Steel and Service www.hvsa.dk  Beddingvej 2, kl. 14.00 til  rundvisning, hvor vi bl.a. får mulighed for at komme ombord på det tyske skoleskib Elbe, der forliste på Elben 14 dage efter renovering i Hvide Sande i 2019. Det er nu repareret igen og klar til at stævne ud ca. 1. juni. 2020. 

Medbring gerne egne sikkerhedssko, hvis I har nogen.

Efter besøget på skibsværftet, vil bestyrelsen sørge for en kop kaffe med lidt sødt, før vi går over til Søredningstjenesten, hvor Søren Larsen fortæller om, hvad de går og laver. www.rsthvidesande.dk.

Kl. ca. 16.45 kører vi til Kloster Kulturhus Bandsbyvej 2, Kloster, hvor vi får serveret aftensmad (flæskesteg med tilbehør) ca. kl. 17.30. 

Herefter besøger vi Kloster Design Klostervej 96. Her er der rundvisning og mulighed for at handle lidt. Dagens sluttes af med kaffe på Charlys Cafe. www.klosterdesign.dk

Transport i egne biler.

Betaling: Medlemmer 175 kr., ikke medlemmer 200 kr.

Udsat til 2021

11. og 12. august. 2 dages bustur til Sønderjylland og Flensborg med et glimt af Genforeningen.

Se brochuren om turen.

Pris: 1650 kr. ved 30 deltager. 1575 kr. ved 40 deltager. 1460 kr. ved 50 deltagere. 

For ikke medlemmer 100 kr. mere. 

Af hensyn til bookning af hotelværelser og bus, bedes de medlemmer, som vil med på turen, om at give et foreløbigt tilsavn i form af mail til Birgit eller Simon. Endelig bindende tilmelding og betaling er den 12. juni 2020.

16. september, besøg i Fru Pedersens Have i Ness, Hornvarefabrikken i Bøvling og Hede Kaffe i Ulfborg Kirkeby.

Vi mødes hos Fru Pedersen, Skalstrupvej 36, Nees kl. 11.00 til rundvisning, kaffe/kage og frokost.  

Efter besøget kører vi til Hornvarefabrikken, Storbjergvej 2, Bøvlingbjerg. Hvor vi får et foredrag, rundvisning og derefter besøg i butikken.

Herefter går turen til Hede Kaffe, Ulfborg Kirkebyvej 1, Ulfborg Kirkeby. Her får vi rundvisning og derefter skal vi smage kaffen.

Vi slutter dagen af med fælles aftensmad hos Hede Kaffe og forventer at slutte ca. kl. 19.00. Transport i egne biler

Betaling: Medlemmer 250 kr. Ikke medlemmer 270 kr.

27. november Foredrag, generalforsamling og julefrokost på Beach Bowl, Søndervig.

Vi mødes kl. 09.30 til morgenkaffe.

Foredrag ved tidligere direktør på TV Midt Vest, Ivar Brændgaard, der vil fortælle om sit liv set i bakspejlet, som højskoleforstander, TV-direktør og præst.

Herefter generalforsamling og julefrokost.

Endelig medlemsbetaling meldes ud til efteråret.

Tilmelding til arrangementerne til:

Telefon: 40 34 17 45 Birgit Thrane

Telefon: 25 67 32 15 Simon Simonsen

Eller: birgitthrane@hotmail.com

           simlis@simonsen.mail.dk

Det vil være en stor hjælp for kassereren, at I forudbetaler arrangementerne over netbank, samtidig med tilmelding.

Konto nr. 7670 – 7543478. Bemærk ny konto.

Ret til ændringer forbeholdes.