Kontingent 2020

Kontingent 2020 er pr.  person 207,00 kr.

Konto 7670 7543478 

Kontoen benyttes til alle betalinger til klubben.